PROSJEKTER

Vi jobber med en rekke prosjekter i ulik størrelsesorden. Under følger et utvalg av jobber vi har utført.

PROSJEKTER 2022


Geoundersøkelser

Oppdragsgiver : Konsulentselskaper, kommuner

Hovedoppgaven er sondering og prøveboring

Arbeid er gjennomført med geotårn på gravemaskin, kranbil eller Menzi Muck.

Geotårn på gravemaskin

Geotårn på Menzi Muck

E16 Bjørgum - Skaret

Oppdragsgiver : Skanska Norge AS

Hovedoppgaven er boring av bolt/stag samt boring og montering av nett.

Arbeid er gjennomført med håndholdt utstyr, lastebil og Magni med boretårn.

Planlegging av arbeid

Rensk fra lift

PROSJEKTER 2021


Fv. 818 Ballstadura

Oppdragsgiver : Nordland Fylkeskommune

Hovedoppgaven er boring og montering av 813m med stålkonstruksjoner og 275m med fanggjerdet.

Arbeid er gjennomført med håndholdt utstyr og lastebil.

Stålkonstruksjoner

Boring/løfting for fanggjerdet

Haukelitunnel

Oppdragsgiver: Bertelsen og Garpestad AS

Hovedoppgaven er boring og montering av bolt i tunnelen.

Boring med Menzi Muck.

Boring med Menzi Muck

Boring med Menzi Muck

E16 Bjørgum - Skaret

Oppdragsgiver : Skanska Norge AS

Hovedoppgaven er boring av bolt/stag samt boring og montering av nett.

Arbeid er gjennomført med håndholdt utstyr, lastebil og Magni med boretårn.

Planlegging av arbeid

Rensk fra lift

PROSJEKTER 2019-2020


Rassikring Gullbrå

Oppdragsgiver : Vestland Fylkeskommune

Hovedoppgaven er boring og montering av 1200m med snønett.

Alt arbeid er gjennomført med håndholdt utstyr.

Boring

Boring av gangbruer

Fv. 890 Skredsikring Tana bru - Berlevåg, 2019-2020

Oppdragsgiver: Troms og Finnmark Fylkeskommune (tidligere Statens vegvesen Region nord)

Hovedoppgaven er rensk av ca. 200m høg skjæring. Rensk blir gjennomført i tau ved bruk av spett og taumoped.

2 stk fanggjerder skal monteres, 130m 2000kJ og 160m 3000kJ. Boring med Volvo lastebil, og med håndholdt utstyr.

Rensk fra tau

Fanggjerdet

Fjellsikring for Haraldsplass Diakonale Stiftelse, 2019-2020

Oppdragsgiver: Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Sikring av sykehuset og høgskolen i Bergen. 2 seksjoner med fanggjerder, styrke 3000kJ. Total lengde 140m.

Rigg og lossing utført ved bruk av lastebil Volvo med kran. Boring utført av Menzi Muck med Wimmer boretårn. Montering utført av våre erfarne ansatte.

Et utfordrende prosjekt med vanskelig tilkomst i byen.

Rigging med Menzi Muck

Fanggjerdet

Hendanes fyrstation - Rehabilitering av vei, rekkverk, samt rassikring

Oppdragsgiver: Kystverket Vest

Rehabilitering av vei, rekkverk, betong arbeid samt sikring av vei med bolt og nett.

All arbeid fra tau ved brukt av håndholdt borutstyr. Montering utført av våre erfarne ansatte. Samarbeid med UE på rehabilitering av vei samt rekkverk.

Et utfordrende prosjekt med vanskelig tilkomst.

Boring fra tau

Boring fra tau

PROSJEKTER 2019


Skredsikring i Skåtun, 2019

Oppdragsgiver: Fusa kommune

Sikring av bolig i Skåtun med 2000kJ fanggjerde. Total lengde 35m.

Boring utført av Menzi Muck med Wimmer boretårn. Montering utført av våre erfarne ansatte.

Ferdig montert fanggjerde 2000kJ

Nesten i mål med opprydding

Stive støtteforbygninger på Bergensbanen, 2019

Oppdragsgiver: BaneNor

Sikring av jernbane på Upsete, 368lm med stålkonstruksjoner. Boring utført av Menzi Muck med Wimmer boretårn. Montering utført av våre erfarne ansatte.

Delmontering utført i forkant av flyging med bruk av lastebil Volvo og kran.

Ferdig monterte konstruksjoner

Opprydding av riggplass og nedrigging

Boring og jordnagling i Langfoss, 2019

Oppdragsgiver: Måkestad Maskin AS

Boring av stag (jordnagling) i alt fra 9m til 21m fjell. Vi har også utført montering av nettarmering for sprøytebetong.

Boring utført av Menzi Muck med Wimmer boretårn.

Boring av injeksjonsstag med Menzi Muck

Montering av nettarmering

Sikring av fjellskjæringer i Midtre Hålogaland, 2018-2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region nord

Omfattende prosjekt delt i mange delprosjekter, både i Nordland og Troms fylke.

Hovedoppgaven var sikring med ulike typer nett som f.eks. steinsprangnett, isnett, wirenett, erosjonsnett og store mengder bolt.

Store deler av jobben ble utført/boret manuelt fra lift eller tau av våre dyktige ansatte. Til boring ble det også brukt lastebil MAN med Wk-Maschinen Service boretårn og Menzi Muck.

Spettrensk fra tau

Boring med lastebil og boretårn

Rassikring 2018-2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Hovedoppgaven var 1600m med fanggjerder, 7000m2 med nett og ca. 900 stk bolt for å kunne sikre de mest utsatte plassene mellom Granvin sentrum og Haukanes.

En del av jobben ble utført på natten for å øke effektiviteten vår.

Flyging av fanggjerde

Montering av fanggjerde fra lift