PROSJEKTER

Vi jobber med en rekke prosjekter i ulik størrelsesorden. Under følger et utvalg av jobber vi har utført.

Fv. 890 Skredsikring Tana bru - Berlevåg, 2019-2020

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region nord

Hovedoppgaven er rensk av ca. 200m høg skjæring. Rensk blir gjennomført i tau ved bruk av spett og taumoped.

2 stk fanggjerder skal monteres, 130m 2000kJ og 160m 3000kJ. Boring med Volvo lastebil, og med håndholdt utstyr.

Volvo lastebil med Wimmer boretårn

Rensk fra tau

Fjellsikring for Haraldsplass Diakonale Stiftelse, 2019-2020

Oppdragsgiver: Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Sikring av sykehuset og høgskolen i Bergen. 2 seksjoner med fanggjerder, styrke 3000kJ. Total lengde 140m.

Rigg og lossing utført ved bruk av lastebil Volvo med kran. Boring utført av Menzi Muck med Wimmer boretårn. Montering utført av våre erfarne ansatte.

Et utfordrende prosjekt med vanskelig tilkomst i byen.

Rigging med Menzi Muck

Maskin og mannskap på vei opp

Skredsikring i Skåtun, 2019

Oppdragsgiver: Fusa kommune

Sikring av bolig i Skåtun med 2000kJ fanggjerde. Total lengde 35m.

Boring utført av Menzi Muck med Wimmer boretårn. Montering utført av våre erfarne ansatte.

Ferdig montert fanggjerde 2000kJ

Nesten i mål med opprydding

Stive støtteforbygninger på Bergensbanen, 2019

Oppdragsgiver: BaneNor

Sikring av jernbane på Upsete, 368lm med stålkonstruksjoner. Boring utført av Menzi Muck med Wimmer boretårn. Montering utført av våre erfarne ansatte.

Delmontering utført i forkant av flyging med bruk av lastebil Volvo og kran.

Ferdig monterte konstruksjoner

Opprydding av riggplass og nedrigging

Boring og jordnagling i Langfoss, 2019

Oppdragsgiver: Måkestad Maskin AS

Boring av stag (jordnagling) i alt fra 9m til 21m fjell. Vi har også utført montering av nettarmering for sprøytebetong.

Boring utført av Menzi Muck med Wimmer boretårn.

Boring av injeksjonsstag med Menzi Muck

Montering av nettarmering

Sikring av fjellskjæringer i Midtre Hålogaland, 2018-2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region nord

Omfattende prosjekt delt i mange delprosjekter, både i Nordland og Troms fylke.

Hovedoppgaven var sikring med ulike typer nett som f.eks. steinsprangnett, isnett, wirenett, erosjonsnett og store mengder bolt.

Store deler av jobben ble utført/boret manuelt fra lift eller tau av våre dyktige ansatte. Til boring ble det også brukt lastebil MAN med Wk-Maschinen Service boretårn og Menzi Muck.

Spettrensk fra tau

Boring med lastebil og boretårn

Rassikring 2018-2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest

Hovedoppgaven var 1600m med fanggjerder, 7000m2 med nett og ca. 900 stk bolt for å kunne sikre de mest utsatte plassene mellom Granvin sentrum og Haukanes.

En del av jobben ble utført på natten for å øke effektiviteten vår.

Flyging av fanggjerde

Montering av fanggjerde fra lift