VELKOMMEN TIL NORSK BERGSIKRING

Norsk Bergsikring AS ble etablert i februar 2013, og har raskt vokst til å bli en ledene aktør innen sikring av vei, tunnel, jernbane og eiendom. Hovedkontoret ligger i Stongfjorden i Askvoll kommune. Vi har ca 40 ansatte i selskapet, og tar på oss prosjekter over hele landet.

Vi har hovedfokus på:

 • Rensk

 • Bolting

 • Jordnagling

 • Montering av steinsprangnett/isnett

 • Montering av fanggjerder og støtteforebygninger

 • Geoundersøkelser

 • Trafikkavvikling

 • Prosjektledelse av hovedentreprise og totalentreprisekontrakter

Våre forretningsområder

 • Fjellsikring/rassikring

 • Sikring mot snøskred

 • Betongarbeid

 • Geoundersøkelser


Vår visjon

Norsk Bergsikring skal være en foretrukket nasjonal aktør innenfor sikring av infrastruktur, med spesialkompetanse på utførelse i ulendt terreng og vanskelig tilkomst.


Vårt samfunnsansvar

For Norsk Bergsikring er det viktig å bidra til at Stongfjorden opprettholdes som en levende bygd. Dette bidrar vi til både ved å skape lokale arbeidsplasser, og ikke minst ved at vi har tatt på oss ansvar for drift av bygdas dagligvarebutikk og pub.


Spettrensk fra tau

Boring av stag med Menzi Muck

Montering av fanggjerde med lastebil