HMS/KVALITETSSIKRING OG MILJØSTYRING

Ulike byggherrer og samfunnet forøvrig stiller stadig strengere krav til systematisk HMS, Kvalitetstyring og Miljøstyring. Dette mener vi er bra, og vi har siden selskapet ble etablert hatt fokus på disse temaene.

ISO Sertfisering

I 2018 definerte vi et internt prosjekt hvor vi besluttet å utvikle våre egne verktøy for systematisk HMS/Kvalitetstyring og Miljøstyring. Vi tok utgangspunkt i ISO 9001 (2015) standard for HMS/Kvalitetstyring, og ISO 14001 (2015) standard for Miljøstyring.

Desse systemene ble implementerte våren 2018, og i oktober 2018 hadde vi full revisjon av både system, og implementering ute på anlegg. Revisjonen ble gjennomført uten at det ble påvist avvik.

Se sertifikat her.


Sentral godkjenning

Selskapet har Sentral godkjenning for "Utførelse av veg- og grunnarbeider Tiltaksklasse 2".


Prekvalifisert - Achilles

Selskapet er prekvalifisert gjennom innkjøpsportalene:

StartBank

Sellicha

TransQ

Fokus på fallsikring ved montering

Rigging med helikopter

Fjellklatrere i fullt klatreutstyr