PERSONVERNERKLÆRING

1. Innledning

Norsk Bergsikring AS ("vi") er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.


2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt ansatte, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn
 3. Rekruttering: Her vil vi samle inne flere personopplysninger enn de som er nevnt i pkt. 2. Det kan være søknad, CV, attester/vitnemål, personlighets-/evnetester, interne vurderinger, intervjureferater, bakgrunnssjekker og referanser.
 4. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 1 og 4 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2 og 3 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.


4. Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.


5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger ved rekruttering: Vi lagrer opplysningene inntil samtykke positivt trekkes tilbake. Behandling baseres interesseavveining i relasjon til fremtidige ansettelsesmuligheter.
 • Opplysninger ved generelle henvendelser: Vi lagrer opplysningene inntil samtykket positivt trekkes tilbake. Behandlingen er basert på en interesseavveining i relasjon til senere henvendelser og/eller ytterligere henvendelser på samme tema.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.

6. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å:

 • Kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.
 • Kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandling og kreve rett til dataportabilitet

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.


7. Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden og til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Dette utgjør ingen sikkerhetsrisiko for deg, men gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.


8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden/appen.


9. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontakt: Norsk Bergsikring AS

Telefonnummer: 940 39 719

E-postadresse: post@norskbergsikring.no

Adresse: Stongfjordvegen 577, 6984 Stongfjorden